Ekeveien 18 A og C

To eneboliger med garasje i Drøbak. Ferdigstillelse av nybygg 2020. Hovedmaterialer: Jackon Thermomur, Ytong, treverkskonstruksjon. Tegnet av Kile Stokholm Arkitekter.