Samarbeid

Gode leverandører og samarbeidspartnere er avgjørende for en smidig byggeprosess og et vellykket resultat. De vi satser på må score bra på flere verdier, som kompetanse, kvalitet, utførelse, ryddighet, relativ pris – og ikke minst kommunikasjon. Vi benytter kun leverandører og samarbeidspartnere vi kjenner og som representerer de riktige verdiene. Kort oppsummert, de må være av “hel ved”.

Når et nytt prosjekt er under planlegging, gjør vi en grundig kartlegging av kundens preferanser rundt boligen.  Vi bistår også med råd og veiledning rundt prioriteringer, slik at totalbudsjettet overholdes. Hva er viktig og mindre viktig? Noen valg er dyre å utsette, mens andre kan vente noen år. På bakgrunn av disse samtalene foreslår vi leverandører og samarbeidspartnere som kan tilfredsstille kundens ønsker og behov. 

Alle byggeprosjektene vi jobber med er unike og det stilles store krav til planlegging, kommunikasjon og gjennomføring. Den dagen prosjektet avsluttes er målet at alle parter sitter igjen med en god opplevelse av prosessen og resultatet.